Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 75174, ID de l'objecte: 58321

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

La guia tècnica a la que esteu fent al·lusió només està pensada per a funcionar fins a la versió 10.0. En realitat, el mateix procediment és aplicable a la versió 10.1 i 10.2, però cal tenir en compte que respecte la versió 10.0 canvia el directori 'pedata' on cal copiar el fitxer '100800401.gsb'. Així doncs, en la versió 10.0 calia copiar-lo a "<directori d'intal·lació d'ArcGIS>pedata
tv2catalunya" i en les versions 10.1 i 10.2 cal copiar-lo a "<directori d'intal·lació d'ArcGIS>Desktop10.1pedata
tv2catalunya". Tenint en compte aquesta consideració, la guia tècnica de la versió 10.0 és aplicable a les versions 10.1 i 10.2.

El fet que no hi hagi una guia tècnica publicada per a les versions 10.1 i 10.2 és perquè amb la instal·lació d'aquestes dues versions ja s'instal·la per defecte la transformació oficial de l'ICC, que podreu trobar en el desplegable 'Using' sota el nom 'ED_1950_To_ETRS_1989_NTv2_Catalonia'