Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 69674, ID de l'objecte: 52559

Re: Malla NTv2 de transformació

Re: Malla NTv2 de transformació

Bon dia,

Respecte als fitxers continguts en el zip de la malla NTv2, segons el document adjunt al zip, el fitxer 100800401.gsb és per a la transformació de dades des de ED50 a ETRS89 i el fitxer 800100401.gsb és per a la transformació de dades des de ETRS89 a ED50.
D'altrea banda, a la guia per fer la transformació amb el programa gvsig, es diu que amb el 100800401.gsb es pot fer la transformació en els dos sentits (ED50-->ETRS89 i ETRS89-->ED50).

Quin és el fitxer correcte per fer la transforamció ETRS89-->ED50?

Gràcies,
Gemma