Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 73055, ID de l'objecte: 56124

Re: Identificar un mapa ETRS89

Re: Identificar un mapa ETRS89

Per una banda, l'àmbit d'aplicació de la llei (RD1071/2007) és la producció cartogràfica i informació geogràfica oficials. Aquesta llei diu que s'adopta el sistema ETRS89 com a sistema de referència geodèsic oficial i que les produccions en ED50 han de contenir la referència a ETRS89.

Per altra banda, la llei no explicita res més en relació a indicar en quin sistema de referència està la geoinformació, però la recomanació de l'ICC és que qualsevol dada georeferenciada, i en qualsevol moment, dugui associada una metadada que indiqui el sistema de referència en què s'expressa.

En relació als programaris d'AutoCAD i MicroStation, no totes les versions d'aquests programaris permeten indicar el sistema de referència en un lloc destinat a tal efecte. En cas que no es pugui indicar directament, una alternativa podria ser indicar-ho en el nom del fitxer, tal i com ho fa l'ICC en la cartografia que distribueix.