Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 74791, ID de l'objecte: 57920

Re: Guies tècniques de transformació

Re: Guies tècniques de transformació

En diferents tests duts a terme a l’ICC, s'ha pogut observar que en fitxers de v8 provinents de v7, en manipular els elements, poden produir-se comportaments com els que s'indiquen. Un dels motius pot ser que en la v7 l’emmagatzematge de les coordenades es feia en base a nombres enters i en la v8 es fa en base a nombres reals. Degut a això, encara que el canvi de versió no aporta cap increment apreciable, quan es comencen a manipular els elements en v8 el fitxer va augmentant el seu volum degut, probablement, a l’adaptació dels elements a la nova forma de guardar-los. Per obtenir informació més acurada sobre el canvi seria recomanable parlar directament amb Bentley amb l'exemple del cas específic, o conèixer si algú pot aportar la seva experiència d'un cas similar.