Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 74753, ID de l'objecte: 57880

Re: Guies tècniques de transformació

Re: Guies tècniques de transformació

Sí que es pot donar aquesta situació en alguns casos concrets i, en alguns d'ells, es poden plantejar diferents solucions. No obstant, seria interessant conèixer quin programari i versió esteu utilitzant, en quina versió de DGN (v7 o v8) estan els fitxers transformats, quins tipus d'elements s'estan transformant, i si esteu fent referència a cartografia distribuïda per l'ICC.