Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 74735, ID de l'objecte: 57862

Re: Guies tècniques de transformació

Re: Guies tècniques de transformació

He transformat alguns fitxers de cartografia 1/1000 en format DGN amb els paràmetres de la transformació bidimensional (gir, escala i traslació) i em trobo que s'incrementa la mida del fitxer. Per exemple: un fitxer de 9.8 Mb en ED50 ara ocupa uns 14.5 Mb en transformar-lo a ETRS89.
Ho he solucionat en part (mitjançant aplicacions VBA) reinsertant textes i cel·les i la cosa no se'n va tant però continua incrementant-se notablement. Ara, de 9.8Mb passem a uns 12.5 Mb.
Sembla que pot ser alguna cosa referent al rang intern dels elements del fitxer (polígons, línies, textos, cel·les...), que es veu afectat pel gir. En aquest sentit, he fet alguna prova i si aplico un gir superior, la mida del fitxer es dispara.
Pot semblar que un 25% més no ha de ser un gran problema, però si multipliquem aquests valors per un bon grapat de fitxers amb diferent informació cartogràfica i ho dividim per un PC més aviat antic, la cosa canvia.
Algú s'ha trobat en aquesta situació? Alguna suggerencia al respecte?