Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 70591, ID de l'objecte: 53559

Re: ETRS89

Re: ETRS89

Efectivament, les cantonades dels fulls definides en ED50 són lleugerament diferents a les que s'han definit en base a ETRS89. Podeu consultar la definició de les noves cantonades a l'annex del RD 1071/2007, http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf. Properament podreu descarregar aquest nou tall en ETRS89 a través del VISSIR (de forma similar a com es realitza la descàrrega del tall ED50).