• Imprimeix

Diferència entre ETRS89/LAEA i ETRS89/LCC?

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

10 setembre 2013 15:17:02

Entenent LAEA com "Lambert Azimutal EquiÀrea" i LCC com "Lambert Cònica Conforme", la diferència que hi pugui haver entre ETRS89/LAEA i ETRS89/LCC no ve del sistema de referència ETRS89 sinó dels paràmetres propis de la projecció. Així doncs, la diferència entre unes coordenades projectades en una o altra projecció prové pròpiament de les equacions de la projecció (la cònica es projecta sobre un con i l'azimutal sobre un pla) i dels paràmetres que es puguin emprar per a cadascuna d'elles en funció dels interessos de l'usuari (longitud i latitud origen, paral·lels estàndard o factor d'escala, fals est i fals nord). Des del punt de vista de la directiva Inspire, ETRS89/LAEA es recomanada per a l'anàlisi i representació a nivell europeu quan és necessari representar de les àrees verdaderes, mentre que ETRS89/LCC es recomanada per la representació a nivell europeu d'escales més petites o iguals a 1:500.000.

Xavier Pont Baldellou (xavierpont)

10 setembre 2013 14:39:21

Diferència entre ETRS89/LAEA i ETRS89/LCC?