Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78658, ID de l'objecte: 61947

Re: Calculadora geodèsica

Re: Calculadora geodèsica

Quan es parla de transformacions entre sistemes de referència, es podria dir que no hi ha transformacions correctes o incorrectes, sinó transformacions específiques per a cada cas.


En la web que citeu es pot veure que la transformació que empra per transformar de ED50 a ETRS89 és "+towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs". Els paràmetres, per tant, es redueixen a tres translacions en l'espai geocèntric (-87, -98, -121). Aquesta transformació va ser calculada i publicada per la U.S. Defense Mappaing Agency el setembre de 1987 i el seu àmbit d'ús és l'Europa occidental, amb una precisió estimada de 10 metres. Aquesta informació es pot consultar a www.epsg-registry.org sota el codi '1133' del tipus 'CoordinateTransformation'.

La transformació oficial a Catalunya per a la informació que ha estat georeferenciada en base als marcs de referència que calcula i publica l'ICGC és la de 4 paràmetres que implementa la calculadora geodèsica de l'ICGC, ja que s'ajusta a tot el territori de Catalunya amb una precisió d'aproximadament 5 cm.