Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78652, ID de l'objecte: 61925

Re: Calculadora geodèsica

Re: Calculadora geodèsica

Acabo de publicar una pregunta al Fórum dins de l'assumpte "Problemes transformació ED50 a ETRS89", referent a resultats incosistents entre la vostre calculadora i el PostGIS 2 al transformar unes coordenades de ED50 (EPSG23031) a ETRS89 (EPSG25831).
Posteriorment he pogut comprovar que amb la la eina online http://cs2cs.mygeodata.eu/ els resultats són consistents amb els resultats de PostGIS i no els oferts per la calculadora:
- De 428539 4577437 a 428446.422, 4577236.173 segons PostGIS i mygeodata
- De 428539 4577437 a 428444.847, 4577232.660 segons la calcucaldora dels Recursos ICC
Hi ha manera d'esbrinar quina transformació és la "incorrecte"?
Merci!