• Imprimeix

Calculadora geodèsica

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

30 setembre 2014 13:07:06

Quan es parla de transformacions entre sistemes de referència, es podria dir que no hi ha transformacions correctes o incorrectes, sinó transformacions específiques per a cada cas. En la web que citeu es pot veure que la transformació que empra per transformar de ED50 a ETRS89 és "+towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs". Els paràmetres, per tant, es redueixen a tres translacions en l'espai geocèntric (-87, -98, -121). Aquesta transformació va ser calculada i publicada per la U.S. Defense Mappaing Agency el setembre de 1987 i el seu àmbit d'ús és l'Europa occidental, amb una precisió estimada de 10 metres. Aquesta informació es pot consultar a www.epsg-registry.org sota el codi '1133' del tipus 'CoordinateTransformation'. La transformació oficial a Catalunya per a la informació que ha estat georeferenciada en base als marcs de referència que calcula i publica l'ICGC és la de 4 paràmetres que implementa la calculadora geodèsica de l'ICGC, ja que s'ajusta a tot el territori de Catalunya amb una precisió d'aproximadament 5 cm.

Antoni Rosa Ruiz (arosar)

30 setembre 2014 00:38:06

Acabo de publicar una pregunta al Fórum dins de l'assumpte "Problemes transformació ED50 a ETRS89", referent a resultats incosistents entre la vostre calculadora i el PostGIS 2 al transformar unes coordenades de ED50 (EPSG23031) a ETRS89 (EPSG25831). Posteriorment he pogut comprovar que amb la la eina online http://cs2cs.mygeodata.eu/ els resultats són consistents amb els resultats de PostGIS i no els oferts per la calculadora: - De 428539 4577437 a 428446.422, 4577236.173 segons PostGIS i mygeodata - De 428539 4577437 a 428444.847, 4577232.660 segons la calcucaldora dels Recursos ICC Hi ha manera d'esbrinar quina transformació és la "incorrecte"? Merci!

Moderador Fòrum

10 octubre 2012 13:54:36

Podeu utilitzar la calculadora geodèsica de l'ICC ( http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos/Calculadora ) per canviar coordenades en ED50 a ETRS89, i viceversa. Aquesta calculadora aplica la transformació bidimensional de semblança oficial ( descrita a http://www.icc.cat/cat/content/download/48760/337896/file/H2D_v8.pdf ) i també permet canviar el sistema de coordenades (geocèntriques, geodèsiques), aplicar un model de geoide a cotes el·lipsoïdals o ortomètriques, o projectar i desprojetar en UTM.