Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 89401, ID de l'objecte: 72845

Recursos de transformació

Recursos de transformació

Aquests recursos permeten aplicar la transformació d'ED50 a ETRS89 de forma general a tot Catalunya. En alguns casos, però, cal emprar paràmetres específics. Més informació

3-columns