Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 89399, ID de l'objecte: 72843

Nom Classe Secció Prioritat
Document Canvi d'ED50 a ETRS89 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya Enllaços ICGC 1