• Imprimeix

Model d'Elevacions del Terreny d'1x1 m

Característiques principals:

  • Model de malla regular de 1x1 m
  • Conté altituds ortomètriques
  • Basat en dades LiDAR
  • Exactitud altimètrica estimada: error mitjà quadràtic de 0,15 metres

Aquest model està disponible, en format ASCII Grid d'Esri, a través del Centre d'Atenció a l'Usuari.