Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 89111, ID de l'objecte: 72551

Nom Classe Secció Prioritat
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v7 File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v8 File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DXF File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format SHP File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DXF, addenda Àrea Metropolitana de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v7, addenda Àrea Metropolitana de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v8, addenda Àrea Metropolitana de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format SHP, addenda Àrea Metropolitana de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DXF, addenda Ajuntament de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v7, addenda Ajuntament de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format DGN v8, addenda Ajuntament de Barcelona File 1
Document Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2, format SHP, addenda Ajuntament de Barcelona File 1