Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 85518, ID de l'objecte: 68904

Salt encavalcament basal

Salt encavalcament basal

Salt encavalcament basal

Secció Nord-Sud que mostra la morfologia de l'encavalcament basal i l'encavalcament de Nogueres, així com la superfície modelitzada de la discontinuïtat de Mohorovicic. S'aprecia el salt de falla produït per l'encavalcament basal.