• Imprimeix

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

Generalització de les unitats geològiques 1:250.000, agregades en 39 grups litològics segons les seves característiques petrològiques, minerolòqiques i geoquímiques.

Format SHP

Fitxers inclosos en el ZIP que es descarrega:

 • mgl250mv01.style: Llibreria d'estils d'ESRI.
 • mgl250mv01p.lyr: Fitxer layerfile per carregar les dades i la simbolització recomanable.
 • mgl250mv01p_etrs89: Shapefile que conté els següents camps:
   • EPI_LITO_1: Correspon a l’acrònim de la unitat cartogràfica del mapa.
   • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.

  LITO
   • E: Evaporítica.
   • C: Carbonàtica.
   • D: Detrítica (granulometria: g: grollera, h: heterogranular, m: mitjana, f: fina).
   • O: Orgànica o organògena vegetal.
   • P: Plutònica.
   • V: Volcànica.
   • M: Metasedimentària.
   • G: Ortognèissica.
   • E: Evaporítica.
  • QUIMISME: Sigles assignades al quimisme i/o mineralogia:
   • Q: Silícic.
   • Si: Silicatat.
   • Mx: Silícic/Silicatat/Carbonàtic.
   • Do: Dolomític.
   • Su: Sulfats.
   • Cl: Clorurs.
   • Mo: Matèria orgànica vegetal.
   • Pl: Unitats plurilítiques.

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89.


Avís: Poden existir divergències de la línia de costa present en aquesta base de dades geològiques i la darrera versió de la Base topogràfica 1:250.000.

Informació relacionada