• Imprimeix

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

Generalització de les unitats geològiques 1:250.000, agregades en 39 grups litològics segons les seves característiques petrològiques, mineralòqiques i geoquímiques.

Format SHP

Fitxers inclosos en el ZIP que es descarrega:

 • mgl250mv01.style: llibreria d'estils d'ESRI.
 • mgl250mv01p.lyr: fitxer layerfile per carregar les dades i la simbolització recomanable.
 • mgl250mv01p_etrs89: shapefile que conté els següents camps:
  • EPI_LITO_1: correspon a l’acrònim de la unitat cartogràfica del mapa.
  • DESCRIPCIO: descripció de la unitat.
  • LITO: sigles assignades a la litologia de la unitat segons l'orígen:
   • E: Evaporítica
   • C: Carbonàtica
   • D: Detrítica (granulometria: g: grollera, h: heterogranular, m: mitjana, f: fina)
   • O: Orgànica o organògena vegetal
   • P: Plutònica
   • V: Volcànica
   • M: Metasedimentaria
   • G: Ortogneissica
   • E: Evaporítica
  • QUIMISME: sigles assignades al quimisme i/o mineralogia:
   • Q: Silícic
   • Si: Silicatat
   • Mx: Silícic/Silicatat/Carbonàtic
   • Do: Dolomític
   • Su: Sulfats
   • Cl: Clorurs
   • Mo: Matèria orgànica vegetal
   • Pl: Unitats plurilítiques

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89.

AVÍS IMPORTANT: Poden existir divergències de la línia de costa present en aquesta base de dades geològiques i la darrera versió de la Base topogràfica 1:250.000 de l'ICGC.