• Imprimeix

Polígons industrials

Aquesta base de dades contempla, per a cadascun dels polígons industrials de Catalunya de més de 0,5 ha de superfície, la seva delimitació i una sèrie d'atributs i indicadors relatius a la identificació, localització i entorn geogràfic del polígon, la mobilitat, l'estat de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'abastament, el sanejament i els residus. Així mateix, incorpora els establiments d'igual o més de 10 treballadors extrets de la Base de dades del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC).

Descarrega

Accedeix a l'aplicació per descarregar la base de polígons industrials en SHP

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb els protocols WMS i REST.