• Imprimeix

Polígons industrials

Aquesta base de dades contempla, per a cadascun dels polígons industrials de Catalunya de més de 0,5 ha de superfície, la seva delimitació i una sèrie d'atributs i indicadors relatius a la identificació, localització i entorn geogràfic del polígon, la mobilitat, l'estat de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'abastament, el sanejament i els residus. Així mateix, incorpora els establiments d'igual o més de 10 treballadors extrets de la Base de dades del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC).

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb els protocols WMS i REST.

CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació