• Imprimeix

Qualitat

L'Institut impulsa el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) per a la millora contínua de les seves funcions mitjançant l'estructuració de l'activitat i l'enfocament al client.

Fruit d'aquest impuls organitzatiu amb caràcter transversal, l'ICGC manté el certificat de qualitat actualitzat d'acord amb la Norma ISO 9001 en l'àmbit de la producció de:

  • la Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 i el Model digital del terreny;
  • la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000;
  • l'Ortofoto Convencional de Catalunya.

El SGQ s'ha postulat com una eina corporativa que ajuda a l'obtenció d'una visió global i integrada dels processos productius, a l'avaluació periòdica de la seva eficàcia i eficiència, i a la gestió dels recursos disponibles, i que col·labora amb el Sistema de Gestió Ambiental, certificat ISO 14001, a reduir l'impacte ambiental i preservar el nostre medi ambient.

Així doncs, el SGQ ha permès potenciar la política de l'Institut pel que fa a la innovació tecnològica, la millora de la qualitat dels seus productes i serveis, i la satisfacció de les necessitats d'usuaris i clients.