• Imprimeix

Enquesta de comprensió del Butlletí de Perill d'Allaus

Amb l'objectiu de millorar i fer més comprensibles les informacions que emetem del perill d'allaus, hem elaborat una breu enquesta. La finalitat és saber quines informacions consulteu més sovint i avaluar si les dades publicades a la nostra pàgina web són prou clares i entenedores.

Us demanem la vostra col·laboració omplint aquest formulari per tal de recollir les vostres aportacions. Moltes gràcies.

Dades de l'enquestat/da

Dades que consulteu

Valoració de les icones

8. Valora la facilitat per entendre les següents icones, segons una escala de 4 graus (de gens a molt)

Interpretació de les dades

Comentaris


Política de privacitat de dades

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.