• Imprimeix

Notícia 247 - Igualtat de gènere a l'ICGC

27/4/18 13.16

La Direcció i representants de les treballadores i treballadors de l'Institut han estat treballant per consolidar la igualtat de gènere de l'actiu humà de la Institució. Amb aquest objectiu han acordat i signat el Pla d'igualtat entre dones i homes per als anys 2018-2021.

Aquest Pla estableix els objectius d'afavorir la incorporació, la permanència i el desenvolupament professional de les persones, i garanteix una participació equilibrada entre dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.

Les directrius del Pla són:

 • Compromís de la Direcció per avançar en matèria de polítiques de gènere.
 • Incorporació del principi d'igualtat de gènere en l'organització interna de l'ICGC.
 • Identificació dels obstacles i les barreres que dificulten aquesta igualtat. 
 • Potenciació del talent femení en l'organit­zació. 
 • Enfortiment de la credibilitat i el compromís de l'Institut en les polítiques de gènere a través de la coherència entre el discurs i la pràctica interna.

En el Pla es prioritzen mesures concretes en les dimensions següents: 

 • Polítiques de selecció, contractació i retribució del personal. 
 • Formació i promoció. 
 • Conciliació de la vida personal i familiar. 
 • Comunicació, imatge i ús de llenguatge no sexista.
 • Prevenció de l'assetjament per raó de sexe i sexual.
 • Cultura organitzacional.

La signatura del Pla és un primer pas; ara cal continuar treballant fins que la igualtat sigui una realitat en tots els nostres àmbits d'actuació.