• Imprimeix

Notícia 229 - El fons d'Eduard Fontserè, preservat a l'ICGC, en el llibre "1939: Els núvols confiscats"

30/1/18 7.13

L'ICGC ha participat activament en l'elaboració del llibre 1939: Els núvols confiscats. Relat d'Eduard Font­serè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya que estudia i fa públics documents inèdits sobre la història de la me­teorologia a Catalunya preservats a l'Institut.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), dirigit per Eduard Fontserè, va ser un dels organismes tècnics creats per la Mancomunitat de Catalunya, com també ho foren el Servei de Cartografia i el Servei Geològic, antecessors directes de l'ICGC. Va ser un organisme exitós que va continuar plenament actiu en la dictadura i la república.

S'hi desenvoluparen importants estudis sostinguts per Rafael Patxot sobre els núvols, un dels grans mecenes de la cultura catalana. S'acumularen mils de clixés de núvols i molts altres materials d'interès nefològic. Aquesta tasca tingué ressò i l'Organització Meteorològica Internacional (OMI) organitzà una reunió específica sobre el tema a Barcelona el 1929.

Pocs dies després de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Barcelona, el mateix exèrcit seguint les ordres del Servicio Meteorológico Nacional va clausurar els locals i es va quedar amb tots els materials del SMC, suprimint l'entitat.

Tant Fontserè com Patxot van morir pensant que la majoria dels materials havien estat destruïts. No fou així. Mitjançant gestions fetes els primers anys de la Generalitat restituïda, es va aconseguir que l'Instituto Na­cional de Meteorología (INM) tornés, el 1984, una bona part dels mate­rials del SMC que conservava i, entre ells, els mate­rials d'estudis nefològics.

El manuscrit que explica els fets, cedit per la filla de Fontserè, i el material nefològic del fons històric del SMC, es troben preservats i es poden consultar a la Cartoteca de Catalunya de l'ICGC.

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb el suport del patronat de la Fundació Masia Mariona, que té cura de la conservació i difusió de l'obra de Rafael Patxot, ha publicat el manuscrit de Fontserè on relata aquests fets. La transcripció del text ha estat a càrrec de Montserrat Busto del SMC. L'obra es completa amb un estudi preliminar de Josep Batlló de l'ICGC, que posa en context els fets i el seu per què, i conté també la reproducció facsímil de la carta que Rafael Patxot va enviar als membres de l'OMI per fer saber a tots els meteoròlegs la veritat dels fets ocorreguts.

El llibre ha estat presentat el 29 de gener a l'IEC, en col·laboració amb el SMC.

Amb aquesta publicació, en què l'ICGC ha cedit tots els documents originals reproduïts en l'obra, es mostra una vegada més la importància de la preservació de la documentació històrica.