• Imprimeix

Notícia 220 - Ampliació del fons Polux a la Cartoteca Digital

11/12/17 7.23

El desembre de 2017 l'ICGC ha publicat a la Cartoteca Digital l'ampliació del fons Polux d'ortofotomapes de la província de Girona. Amb aquesta ampliació, que ha estat possible a partir d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, tot el fons es troba digitalitzat i resideix en una única col·lecció.

Mitjançant aquest conveni se n'ha incorporat 2 098 fulls a escala 1:5 000 conservats a la Universitat de Girona; ara el fons de l'empresa Polux compta amb 2 435 ortofotomapes descarregables a escales 1:5 000 i 1:10 000 de la demarcació de Girona produïts els anys 1970.

Aquesta col·lecció és una bona aportació al coneixement cartogràfic de Catalunya i també un bon exemple de col·laboració entre institucions.