• Imprimeix

Notícia 199 - Conveni amb ENDESA de cessió de plànols

24/7/17 14.33

La Fundació Endesa ha cedit més de 2.500 plànols a l'ICGC per al seu inventari, catalogació i digitalització, d'acord amb el conveni signat avui, 24 de juliol, entre el director general de la Fundació Endesa, Carlos Gómez-Múgica de la Rica, i el director de l'ICGC, Jaume Massó.

El material cedit el formen mapes de xarxes elèctriques d'alta, mitja i baixa tensió de diverses comarques catalanes, produïts entre 1950 i 1980 en paper polièster, que formen part del fons històric d'Endesa.

L'inventari que es durà a terme permetrà identificar amb exactitud els plànols, que passaran a formar part de la Cartoteca de l'ICGC. Els mapes es podran consultar amb finalitats acadèmiques, científiques i culturals a la seu de l'Institut.

El material cedit mitjançant el conveni signat avui se suma als més de 650 documents (formats per 800 fulls en paper canson) que l'antiga FECSA (ara integrada a la Fundació Endesa) va cedir a l'Institut fa 23 anys. Els documents corresponien als aixecaments topogràfics fets en la primera meitat del segle XX i que permetien la presa de dades sobre el terreny de les zones on les antecessores de la Companyia tenien projectes hidroelèctrics.

Difusió del patrimoni històric a la societat

Ambdues col·laboracions són una mostra de la voluntat de la Fundació Endesa per apropar el patrimoni documental i gràfic de caràcter històric que custodia en el seu Fons Històric a la societat per al seu estudi i investigació, garantint sempre la seva preservació. D'aquesta manera, des del Fons Històric se segueixen les línies estratègiques de la Companyia en el camp de la cultura, i també en matèria de responsabilitat social corporativa, i s'enforteixen els vincles amb les institucions del territori. 

Pel que fa a l'ICGC, és l'ens públic encarregat d'elaborar la cartografia i els estudis geològics i geodèsics de Catalunya, i també de conservar, estudiar i posar a l'abast dels ciutadans tot el material històric relacionat amb la seva tasca. A més del fons bibliogràfic, fotogràfic i documental, la Cartoteca disposa de 342.762 mapes en paper, 84.336 dels quals es troben digitalitzats per a la consulta en línia dels interessats.