• Imprimeix

Notícia 190 - L'ICGC i l'Observatori de l'Ebre renoven la seva col·laboració

9/6/17 12.06

El director de l'ICGC, Jaume Massó, i el director de l'Observatori de l'Ebre, David Altadill, han signat un nou conveni de col·laboració pel qual l'ICGC continuarà tenint accés als registres sísmics d'aquest Observatori (institució universitària sense ànim de lucre que forma part de la Universitat Ramon Llull).

La signatura d'aquest nou conveni s'ha dut a terme coincidint amb la reunió de la Fundació de l'Observatori de l’Ebre en la qual s'ha nomenat en Jaume Massó nou representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, i s'ha ratificat n'Antoni Roca com a substitut.

L'objectiu d'aquest nou conveni és continuar col·laborant en l'adquisició i el processament de dades de les estacions sísmiques operades per l'Observatori; facilitar l'accés a l'ICGC a les dades sísmiques adquirides per l'Observatori, i col·laborar en la digitalització i posterior difusió dels registres sísmics en suport analògic del fons documental de l'Observatori.

La finalitat dels convenis de col·laboració entre ambdues institucions és millorar el servei a la comunitat sismològica nacional i internacional.