• Imprimeix

Notícia 189 - L'ICGC participa en el projecte HEIMDALL

6/6/17 7.33

L'ICGC ha participat en l'acte d'inici del projecte HEIMDALL (multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLaning and scenario buiLding) celebrat a Munic els dies 3 i 4 de maig. Aquest projecte, que es durà a terme fins al desembre de 2020, és finançat per la Unió Europea a través de la línia del Programa Horizon 2020: Innovation Action. SEC-01-DRS-2016 - Secure societies - Integrated tools for response planning and scenario building.

El soci coordinador és el DLR - German Aerospace Center (Alemanya), i compta amb 11 socis participants (3 dels quals són de Catalunya).

L'objectiu del projecte és millorar la preparació de la societat per fer front a situacions de crisis naturals complexes mitjançant el subministrament d'eines incorporades en una plataforma informàtica integrada i flexible que donin suport a la planificació de respostes eficients i a la construcció d'escenaris realistes multidisciplinaris en diferents tipus de fenòmens. Els principals escenaris considerats són: incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny (esllavissades i col·lapses).

El projecte es desenvoluparà en base a escenaris realistes en àrees geogràfiques específiques (Catalunya, Dinamarca i Escòcia) amb l'estreta participació de les autoritats locals com proteccions civils, bombers, etc. Al final del projecte es farà una demostració del prototip desenvolupat en un entorn realista.

Les tasques de l'ICGC, conjuntament amb el Centre Tecnològic de Comunicacions de Catalunya, se centraran en el desenvolupament de les eines i dels escenaris de moviments del  terreny. El treball principal de l'ICGC en aquest projecte és desenvolupar la modelització i els diferents escenaris de risc per moviments del terreny per tal de donar resposta adequada en casos d'emergència.

L'Institut ja desenvolupa actualment tasques d'identificació, cartografia i zonificació de riscos geològics per moviments del terreny, com ara: plans cartogràfics (Geotreball VI), suport a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (estudis d'identificació de riscos geològics), actuacions en problemàtiques locals (Sallent) i és informat dels plans d'emergència (INUNCAT).

La nostra participació en aquest projecte permetrà desenvolupar nous mapes específics per a situacions de risc i servir aquesta informació als gestors d'emergències (Protecció Civil).