• Imprimeix

Llista de terratrèmols locals

Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º 10' N - 43º 20' N / 0º 20' W - 4º E)

Shakemaps

Mapes de moviment del sòl (Pirineus)

Regions epicentrals

Regions epicentrals dels terratrèmols locals

NOTA

Aquestes determinacions hipocentrals i magnituds s'han calculat a partir de mesures realitzades sobre els senyals que es reben a l’ICGC en temps real, tant d’estacions pròpies com d’altres institucions.

En acabar l’any, es realitza el butlletí sismològic, en què les localitzacions es revisen i complementen amb lectures de fase d’estacions d’altres agències que no es reben en temps real.

Per raons de la metodologia de treball utilitzada, des de l’any 2012, aquests llistats de localitzacions i magnituds i els del butlletí sismològic, són idèntics. Tanmateix, en anys anteriors poden existir lleugeres diferències entre els dos llistats. Per a l’any 2011 la revisió més actualitzada és la d'aquesta pàgina; per a anys anteriors, és la del butlletí sismològic.