• Imprimeix

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes.

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.1.1, WMS 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes i estils disponibles

Capa

Nom capa

Catalunya 25cm. 2017

ox3dcat25c2017

Catalunya NDVI. 2017

ox3dndvi2017

Catalunya Costa 10cm. Hivern 2017

ox3dcosta2017hivern

Nuclis Urbans 7.5cm. 2017

ox3durbanes2017

DARP 12.5cm. Primavera 2017

ox3ddarp2017spring

DARP 12.5cm. Estiu 2017

ox3ddarp2017summer

DARP NDVI. Primavera 2017

ox3ddarpndvi2017spring

DARP NDVI. Estiu 2017

ox3ddarpndvi2017summer

Temporal Gener 2017

ox3dtemporal2017

Maresme. 2017

ox3dmaresme2017

Catalunya 50cm. 2016

ox3dcat50c2016

Catalunya 25cm. 2016

ox3dcat25c2016

Catalunya NDVI. 2016

ox3dndvi2016

Catalunya Costa 10cm. Hivern 2016

ox3dcosta2016hivern

Nuclis Urbans 7.5cm. 2016

ox3durbanes2016

DARP 12.5cm. Primavera 2016

ox3ddarp2016spring

DARP 12.5cm. Estiu 2016

ox3ddarp2016summer

DARP NDVI. Primavera 2016

ox3ddarpndvi2016spring

DARP NDVI. Estiu 2016

ox3ddarpndvi2016summer

Maresme. 2016

ox3dmaresme2016

Catalunya NDVI. 2015

ox3dndvi2015

Catalunya Costa 10cm. 2015

ox3dcosta2015

Nuclis Urbans 7.5cm. 2015

ox3durbanes2015

DARP 296 12.5cm. Primavera 2015

ox3dmtn29603

DARP 296 12.5cm. Estiu 2015

ox3dmtn29606

DARP 296 NDVI. Primavera 2015

ox3dmtn29603ndvi

DARP 296 NDVI. Estiu 2015

ox3dmtn29606ndvi

Maresme. 2015

ox3dmaresme2015

Catalunya NDVI. 2014

ox3dndvi2014

Catalunya Costa 10cm. 2014

ox3dcosta2014

Nuclis Urbans 7.5cm. 2014

ox3durbanes2014

Catalunya NDVI. 2013

ox3dndvi2013

Catalunya Costa 10cm. 2013

ox3dcosta2013

Nuclis Urbans 7.5cm. 2013

ox3durbanes2013

Inundacio Val Aran. 2013

ox3dinunaran2013

Catalunya NDVI. 2012

ox3dndvi2012

Catalunya Costa 10cm. 2012

ox3dcosta2012

Nuclis Urbans 7.5cm. 2012

ox3durbanes2012

Incendi Alt Empordà 2012

ox3dfocemporda2012

Catalunya NDVI. 2011

ox3dndvi2011

Nuclis Urbans 7.5cm. 2011

ox3durbanes2011

Nuclis Urbans 7.5cm. 2010

ox3durbanes2010

Temporal desembre 2008

ox3dtemporal2008

Catalunya 1956-57

ox3dvolamerica1956

 

Estil

Nom estil

Estèreo anàglif

SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn

Ortorectificat

SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn

Fals color infraroig (si és disponible)

SGD_ViewOptions::IrRGOn

Mostra corbes de nivell

SGD_StereoModel::ShowContourOn

Mostra gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff

Amaga gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn

 

Exemple de petició:

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=424800,4596800,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&STYLES=SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn||SGD_ViewOptions::IrRGOn&LAYERS=ox3dvolamerica1956&FORMAT=jpeg&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage