• Imprimeix

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

El geoservei WMS conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_varbiofisiques_forest/wms/service?

Les característiques tècniques del servei:

  • OGC suportats: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG de les dades font: 25831
  • EPDG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats suportats en la resposta:  GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Volum amb escorça (m3/ha)

VAE

Totes les escales

Alçada mitjana (m)

Hmitjana

Totes les escales

Fracció de cabuda coberta (%)

FCC

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm)

DBHm

Totes les escales

Carboni aeri total (t/ha)

CAT

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha)

BF

Totes les escales

Biomassa aèria total (t/ha)

BAT

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha)

AB

Totes les escales

Exemple de petició de mapa:

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_varbiofisiques_forest/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=BAT&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=374110.828167253,4639230.79853085,452621.120632226,4703578.45000215&WIDTH=1020&HEIGHT=836

Exemple de petició GetFeatureInfo:

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_varbiofisiques_forest/wms/service?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=BAT&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:4326&BBOX=0.631625184257606,42.504625739655,1.28226733094812,42.8563752174112&WIDTH=1034&HEIGHT=559&QUERY_LAYERS=BAT&X=670&Y=348

Exemple de petició de llegenda:

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_varbiofisiques_forest/wms/service?REQUEST=GetLegendGraphic&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.1&LAYER=BAT&FORMAT=image/png