• Imprimeix

Medi natural

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori.

Cartografia geològica i geotemàtica

Mapes geològics, hidrogeològics, de sòls...

Imatges aèries i de satèl·lit

Ortofotos convencionals i infraroges...