• Imprimeix

Geoíndex - Sòls

El visualitzador Geoíndex Sòls posa a disposició dels usuaris tota la informació recopilada des de l’any 2007

El visualitzador facilita l’accés a les informacions del programa de cartografia de sòls del Geotreball IV Mapa de sòls 1:25.000. Les informacions inclouen les dades sobre la morfologia i les característiques físiques i químiques dels escandalls i observacions caracteritzades dels diferents tipus de sòls de les unitats taxonòmiques identificades de la cartografia. El visualitzador ofereix diferents mapes temàtics derivats de la cartografia a escala 1:25.000: Sòls (Soil Taxonomy System, 1999 i World Reference Base, 2006); material subjacent; drenatge, profunditat i capacitat agrològica; capacitat de retenció d’aigua disponible.

El visualitzador incorpora també les dades del Mapa de sòls 1:250.000 (en preparació) amb les fitxes de les observacions estudiades durant l'avançament dels treballs.

Llegenda del visualitzador Geoíndex de Sòls [PDF]


Darrera actualització: Juliol 2017 • Registres: 1475 fitxes d'escandalls (25M) i 2240 fitxes d'observacions (250M)

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS