• Imprimeix

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

El Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M, v.2016), és una eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsòl. Constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les macrounitats hidrogeològiques en què es pot dividir el territori, anomenades àrees hidrogeològiques, i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 en formacions hidrogeològiques tenint en compte les seves característiques litològiques.

La primera edició d’aquest mapa es publicà l’any 1992 des del Servei Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 24 anys més tard, la revisió i actualització del MAH250M pretén continuar sent un referent que faciliti la síntesis i exposició del context hidrogeològic d’una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació. Aquesta actualització s’ha realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’ICGC també treballa en l’elaboració de cartografia hidrogeològica de més detall i en concret en la producció de la sèrie cartogràfica Geotreball V – Mapa hidrogeològic a escala 1:25.000

Llegenda del visualitzador Geoíndex de cartografia hidrogeològica [PDF, 68 kB]

WMS

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS