• Imprimeix

Mapa geotècnic de Barcelona

Mapes, memòria i columnes dels sondatges més representatius del subsòl de Barcelona 1:25.000

CD-ROM publicat l'any 2000 que inclou:

 • Memòria: consta de presentació, metodologia i descripció geològica i geotècnica dels materials, i també inclou una descripció de la hidrologia i de la zonació sísmica.

 • Mapes:
  • Mapa geològic de superfície.
  • Mapa de la geologia del substrat prequaternari.
  • Mapa de gruix de sediments quaternaris.
  • Mapa d'isòbates del substrat prequaternari.
  • Mapa de gruix de les argiles i llims superficials, a les planes litorals i deltaiques.
  • Mapa d'identificació de zones deltaiques amb major presència d'argiles a la falca intermèdia.
  • Mapa d'isolínies del nivell freàtic (1997).
  • Mapa de rieres.
  • Mapa de rebliments.
  • Mapa de situació dels sondatges representatius.

 • Columnes litològiques de 80 sondatges representatius, distribuïts per tota la superfície cartografiada.

 • Realització de sondatges virtuals en qualsevol punt del mapa.
WMS

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Requisits de maquinari i programari

Per a accedir al contingut del Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom és necessari:

 • Ordinador tipus compatible PC, amb processador Pentium® o superior (recomanable Pentium® 133)
 • Memòria RAM mínima de 32 MB
 • Unitat lectora de CD-Rom amb una velocitat de transferència mínima de 300 KB per segon (lector de disc de doble velocitat) (recomanable CD-Rom 8x)
 • Entorn gràfic Windows 95 o superior, o Windows NT 4
 • Adaptador gràfic amb una paleta de 256 colors i 800 x 600 píxels (recomanat 65 536 colors, 16 bits)
 • Espai lliure en disc dur de 10 MB (fins a 20 MB addicionals si es vol accelerar la visualització de les dades)
 • Microsoft Internet Explorer 3.0 o superior

Instal·lació

El procés d'instal·lació de l'aplicació és automàtic en Windows, sempre i quan l'opció d'Autoinserció del CD-Rom estigui habilitada. En el moment d'inserir el CD-Rom del Mapa geotècnic de Barcelona en la unitat lectora s'activarà automàticament el procés d'instal·lació de l'aplicació, i només caldrà seguir les instruccions que apareixen a pantalla.

En aquest mateix menú hi ha l'opció d'accedir a l'ajuda del programa.
En el cas en què la instal·lació no s'iniciï automàticament, caldrà fer dos clics sobre el programa que duu per nom setup.exe, en el directori principal de la unitat lectora de CD-Rom (usualment D: o E:).

Un cop el programa de visualització del Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom està instal·lat, es pot executar des del menú “Programas” de Windows seleccionant la icona “Visgeotecnic” en el grup de programes del mateix nom.


● El mapa geotècnic es va produir sense el dígit dels 4 milions a la coordenada  (sistema de referència ED50 UTM 31 N)