• Imprimeix

Model geològic 3D de Catalunya

Les tècniques de reconstrucció tridimensional d'estructures geològiques són una aproximació molt recent i tenen unes aplicacions molt importants, entre altres les següents:

  • Gestió del territori (per exemple ubicació d'estructures superficials o subterrànies).
  • Emmagatzematge al subsòl (emmagatzematge geològic de CO2, de gas natural o d'aire comprimit).
  • Exploració i prospecció de recursos naturals (aigua, minerals, recursos energètics del subsòl).
  • Localització tridimensional dels focus (hipocentres) dels terratrèmols.
  • Estudis ambientals (per exemple contaminació d'aqüífers).

El Model geològic 3D de Catalunya s'ha construït utilitzant el programari GOCAD® de la firma Paradigm.

Si necessites la informació del model en altres formats, contacta amb nosaltres.

Més detalls sobre el Model geològic 3D de Catalunya