• Imprimeix

Base municipal

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques, vegueries i províncies, a escala 1:5.000.

La Base municipal de Catalunya 1:5.000 és una base geogràfica que recull el traçat de les línies de terme dels municipis catalans d'acord amb l'estat dels treballs realitzats en compliment de la normativa legal vigent i descriu l'organització territorial de Catalunya.

L'actualització de la informació continguda en aquest arxiu serà de caràcter periòdic en funció del desenvolupament del projecte del Mapa municipal de Catalunya.

La delimitació municipal disponible actualment correspon a l'estat dels treballs realitzats en data 01/01/2018.

WMS

Aquesta geoinformació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

WFS

Aquesta geoinformació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WFS.

Especificacions tècniques